Salgs- og leveringsbetingelser


For alle køb, som foretages via Esprits online-shop eller via Esprit-appen, gælder mellem sælger, Esprit Retail B.V. & Co. KG, Esprit-Allee 1, 40882 Ratingen, (efterfølgende også kaldet “vi” eller “Esprit”) og køber, som er forbruger, (efterfølgende også kaldet “du”) de efterfølgende salgs- og leveringsbetingelser.


1. Indgåelse af kontrakt

1.1 Præsentationen af varer i vores Esprit Online Shop er udelukkende en uforpligtende opfordring til dig om at bestille varer hos os.

1.2 Ved afsendelse af din bestilling afgiver du et bindende tilbud om indgåelse af en købsaftale.

1.3 Et accept af et tilbud af en ordre fra Esprit Online Shop, finder sted efter modtagelsen af forsendelsesbekræftelsen, som på grund af de nuværende sikkehedsstandarder for at bekæmpe Corona virussen og den deraf følgende forsinkede behanding skal foretages inden for 14 arbejdsdage. Den automatisk genererede e-mailbekræftelse af din bestilling er endnu ingen accept af tilbudet, men dokumenterer blot, at bestillingen er indgået hos os. Afgørelsen, om vi accepterer en bestilling, ligger hos os. Hvis vi af en given årsag ikke kan acceptere en bestilling, meddeler vi dig det straks; betalinger, som du har gennemført, erstattes i så fald af os. Hvis vi afviser en bestilling, fordi den betalingsmetode, som du har valgt, ikke kan bruges af dig, og vi samtidig tilbyder dig en anden betalingsmetode, gælder dette som afvisning af din bestilling og et nyt tilbud, som du kan acceptere.

1.4 Vi sælger vores varer til slutbrugere og kun i mængder, der er gængs i almindelig handel.

1.5 Ved bestilling via vores Online Shop består bestillingsproceduren af i alt 3 trin. På første trin udvælger du den ønskede vare. På andet trin har du, såfremt du ønsker det, mulighed for at tilmelde dig Esprit Friends eller logge på Esprit Friends. På tredje trin indtaster du faktura- og leveringsadresse og vælger den betalingsform, du ønsker. Til slut kan du sende din bestilling til os. Når bestillingen er afsendt, kan du udskrive den.


2. Levering/forsendelsesomkostninger

2.1 Det mindste bestillingsbeløb udgør 220 DKK.

2.2 Standardforsendelse koster 45 DKK.

2.3 Vores forsendelse sker inden for 2 til 4 hverdage efter ordredato under forudsætning af problemfri kontrol af dine data ((kreditværdighed, identitetsverificering).


3. Priser og betalingsmetoder

3.1 De på tidspunktet for bestillingen angivne priser gælder. Alle priser er inklusive den lovbefalede moms.

3.2 Betalingen af varerne sker ved hjælp af en af de i bestillingsprocessen foreslåede betalingsmetoder og til de der nævnte betingelser. Afhængigt af resultatet af en kontrol af dine data (identitets- og kreditvurdering) forbeholder vi os retten til at udelukke bestemte betalingsmetoder.

3.3 Ved levering med faktura forpligter du dig til at betale fakturabeløbet inden for 14 dage efter modtagelse af varen. Ved en forudgået returnering af leveringsdele kan dette fakturabeløb reduceres tilsvarende.

3.4 Skulle din betaling være forsinket, så forbeholder vi os retten til at opkræve et fast påmindelsesgebyr på 30 til 45 dkr for hver påmindelse, uanset om du har modtaget den første opmindelse pr. post eller email. Du er dog berettiget til at dokumentere, at den for os opståede skade er mindre end acontobeløbet. Ved forsinket betaling er du forpligtet til at erstatte alle udgifter, udlæg og kontantudlæg, som opstår for os ved at vi gør vores krav gældende. Uagtet en procesretlig omkostningserstatningspligt omfatter det også alle udenretslige omkostninger til et bemyndiget inkassoinstitut eller en advokat.

3.5 Du er berettiget til over for vores betalingskrav at gøre din tilbageholdelsesret gældende, som du har krav på eller som på anden vis er et resultat af det samme aftaleforhold. Du har ikke krav på anden tilbageholdelsesret.

3.6 Du er berettiget til at modregne vores betalingskrav med et uimodsagt eller retsgyldigt konstateret krav. Desuden er du berettiget til at modregne et krav, der opstår ved, at vi ikke eller ikke på korrekt vis har opfyldt vores forpligtelser, hvis disse forpligtelser i forhold til vores betalingskrav står i et ydelse-modydelse-forhold, som skal modregnes. Modregning herudover er udelukket.


4. Levering og ejendomsforbehold

4.1 Vi er berettiget til delleverancer i almindeligt omfang.

4.2 Indtil fuldstændig betaling forbliver varen vores ejendom.

4.3 Hvis emballagen ved levering er så beskadiget, at indholdet kunne være beskadiget, er du forpligtet til straks at reklamere dette til leverandøren, at nægte modtagelsen og at meddele os dette, således at vi kan gøre eventuelle krav gældende over for leverandøren. Dine tilbagekaldelses-, garanti- og andre rettigheder forbliver uændret af denne bestemmelse.


5. Instruks vedrørende returvarer

5.1 Retur- og fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for fjorten dage uden angivelse af årsag. Fortrydelsesfristen udgør fjorten dage fra den dag hvor du, eller en tredjepart, som er benævnt af dig, og som ikke er initiativtageren, har taget den sidste vare i besiddelse.

Du kan gøre brug af fortrydelsesretten ved at sende os en entydig skriftlig erklæring (fx pr. post eller e-mail), hvori du informerer os om din beslutning om at annullere aftalen, eller – såfremt varen udleveres til dig inden fristens udløb – ved at sende varen tilbage.

Såfremt du ønsker at informere os om din beslutning om at fortryde aftalen via entydig skriftlig erklæring, kan du bruge den vedlagte standard-fortrydelsesformular, hvilket dog ikke er en forudsætning.


Link


Fortrydelseserklæringen eller varereturneringen sendes til:

Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Tyskland


Desuden kan du sende fortrydelseserklæringen til følgende adresse:


Esprit Online Shop

Customer Service

Stockholmer Allee 95

30539 Hannover

Tyskland


Fax: 78 777 539 (Festnet)

E-mail: service@esprit.eu


For en opretholdelse af fortrydelsesretten er det tilstrækkeligt at du afsender meddelelsen om udøvelsen af din fortrydelsesret før udløb af fortrydelsesfristen.


5.2 Konsekvenser af returnering

Såfremt du annullerer denne aftale, er vi forpligtet til at tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inkl. leveringsomkostninger (undtaget omkostninger forbundet med, at du har valgt en anden forsendelsesmetode end den af os tilbudte billigste standardleveringsmetode) uden ugrundet ophold og senest 14 dage fra tidspunktet for modtagelsen af din meddelelse om fortrydelse af aftalen eller returvarerne. Tilbagebetaling foregår med samme betalingsmiddel som det, du valgte i forbindelse med den oprindelige transaktion, med mindre andet udtrykkeligt aftales med dig; der bliver under ingen omstændigheder beregnet noget vederlag i anledning af tilbagebetalingen.

Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne, afhængigt af, hvilket af disse tidspunkter ligger først.

Du er forpligtet til at returnere eller aflevere varerne tilbage til os uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du underretter os om din beslutning om at fortryde aftalen. Returneringsfristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden fristen på 14 dage er udløbet. Returneringsomkostningerne afholdes af os.

Du skal kun betale erstatning for en evt. værdiforringelse af varerne, hvis værdiforringelsen skyldes en unødvendig håndtering af varen ud over det, der er forbundet med den sædvanlige kontrol af varernes beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde.

5.3 Vejledning vedr. undtagelser

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af varer, som ikke er fremstillet på forhånd, og hvis tilvirkning er afgørende baseret på individuelle valg eller specifikationer fra kundens side, eller som entydigt er tilpasset individuelt efter kundens personlige behov.


6. Mangelansvar

Såfremt intet andet udtrykkeligt er aftalt, gælder de lovbestemte mangelansvarsbestemmelser.


7. Ophavsret og varemærke

Alt indhold på hjemmesiden, inkl. tekster, grafik, fotos, billeder, animerede billeder, lyde, illustrationer og software tilhører os eller virksomheder, licenstagere og/eller udbydere med relation til os. Dette indhold er beskyttet af ophavsrettigheder samt andre rettigheder. Al anvendelse kræver vores udtrykkelige samtykke.

Alle varemærker anvendt på hjemmesiden tilhører os, medmindre andet er oplyst. Varemærker må ikke anvendes uden vores forudgående skriftlige tilladelse.


8. Databeskyttelse

8.1. Dine personlige data, som du har sendt til os i forbindelse med gennemførelsen af din ordre, vil kun blive indsamlet, behandlet, brugt og gemt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov og med det formål at udføre aftalen og værne om vores legitime interesser. I forbindelse med kreditvurdering har vi ret til at forespørge om yderligere informationer hos kreditinstitutter og sende personlige data vedrørende din ordre i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Hvis dette medfører alvorlige tvivl, har vi ret til at afvise, at aftalen med dig gennemføres.

8.2. Se vores databeskyttelseserklæring for flere oplysninger om specifik brug af dine personlige data.


9. Kolofon/ansvarshavende for Online Shoppen


Ansvarlig for udvikling og drift af Esprit online-shoppene:


Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Tyskland


Fax: 78 777 539 (Festnet)

E-mail: service@esprit.eu


Amtsgericht Düsseldorf: HRA 15764

Moms-ID: DE126045055

Pers. Ansvarlig deltager: Esprit Nederland B.V., Amsterdam

Kamer van Koophandel: 34176024

Juridisk ledelse: Man Yi Yip, Michael Christopher Frenzel


Ansvarlig for udvikling og drift af Esprit-appen:


Esprit Global Image GmbH

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Germany


Fax: 78 777 539 (Festnet)

E-mail: service@esprit.eu


Amtsgericht Düsseldorf: HRB 47277

Moms-ID: DE 814336381

Juridisk ledelse: Man Yi Yip


Informationer om online-konfliktløsning: EU-Kommissionen stiller en internetplatform til rådighed til online-konfliktløsning (såkaldt “OS-platform). OS-platformen skal bruges som kontaktpunkt ved udenretslige konfliktløsninger vedrørende kontraktlige forpligtelser, som opstår ved online-købsaftaler. OS-platformen findes på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


Esprit Retail B.V. & Co. KG og Esprit Global Image GmbH er ikke villige og forpligtede til at deltage i en tvistbilæggelse foran et forligsorgan for forbrugere.


10. Diverse

Disse generelle forretningsbetingelser er af 30.05.2024. Denne version af forretningsbetingelserne gemmes ikke af sælger efter en eventuel fremtidig ændring og sendes heller ikke til køber. Hvis du ønsker at sikre denne version, kan du downloade den som pdf-fil HER.