INSTRUKS VEDRØRENDE RETURVARER


7. Instruks vedrørende returvarer

7.1 Retur- og fortrydelsesret


Du har ret til at fortryde denne aftale inden for fjorten dage uden angivelse af årsag. Fortrydelsesfristen udgør fjorten dage fra den dag hvor du, eller en tredjepart, som er benævnt af dig, og som ikke er initiativtageren, har taget den sidste vare i besiddelse.


Du kan gøre brug af fortrydelsesretten ved at sende os en entydig skriftlig erklæring (fx pr. post, telefax eller e-mail), hvori du informerer os om din beslutning om at annullere aftalen, eller – såfremt varen udleveres til dig inden fristens udløb – ved at sende varen tilbage.

Såfremt du ønsker at informere os om din beslutning om at fortryde aftalen via entydig skriftlig erklæring, kan du bruge den vedlagte standard-fortrydelsesformular, hvilket dog ikke er en forudsætning.

LinkFortrydelseserklæringen eller varereturneringen sendes til:


Esprit Online Shop

Customer Service

Stockholmer Allee 95

30539 Hannover

Tyskland


E-mail: service@esprit.eu


For en opretholdelse af fortrydelsesretten er det tilstrækkeligt at du afsender meddelelsen om udøvelsen af din fortrydelsesret før udløb af fortrydelsesfristen.


7.2 Konsekvenser af returnering

Såfremt du annullerer denne aftale, er vi forpligtet til at tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inkl. leveringsomkostninger (undtaget omkostninger forbundet med, at du har valgt en anden forsendelsesmetode end den af os tilbudte billigste standardleveringsmetode) uden ugrundet ophold og senest 14 dage fra tidspunktet for modtagelsen af din meddelelse om fortrydelse af aftalen eller returvarerne. Tilbagebetaling foregår med samme betalingsmiddel som det, du valgte i forbindelse med den oprindelige transaktion, med mindre andet udtrykkeligt aftales med dig; der bliver under ingen omstændigheder beregnet noget vederlag i anledning af tilbagebetalingen.


Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne, afhængigt af, hvilket af disse tidspunkter ligger først.


Du er forpligtet til at returnere eller aflevere varerne tilbage til os uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du underretter os om din beslutning om at fortryde aftalen. Returneringsfristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden fristen på 14 dage er udløbet. Returneringsomkostningerne afholdes af os.


Du skal kun betale erstatning for en evt. værdiforringelse af varerne, hvis værdiforringelsen skyldes en unødvendig håndtering af varen ud over det, der er forbundet med den sædvanlige kontrol af varernes beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde.


7.3 Vejledning vedr. undtagelser

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af varer, som ikke er fremstillet på forhånd, og hvis tilvirkning er afgørende baseret på individuelle valg eller specifikationer fra kundens side, eller som entydigt er tilpasset individuelt efter kundens personlige behov.